Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2007

Nhip sinh hoc

nhịp sinh học Hay chua !!!!!!!!!!!

Read Full Post »

Yeu em

Tinh cam anh gianh cho em ko gi co the ta duoc. Van biet la ko the nhung anh van yeu, van cu cho, van cu doi. Dau phai la vo vong chu ? Moi nguoi deu co uoc mo, anh cung vay, em cung vay, Anh mong em hay nhin anh mot lan, chi 1 lan thoi Eight Ah ???

Tuoi hoc tro thang ngay, voi 1 ta ao trang, dung cho vang san truong, anh goi to ten em, yeu em, mai yeu em … VEE TEE EIGHT

Read Full Post »

Mon wa cua Chua

Read Full Post »

Read Full Post »

Love dung_h2

Read Full Post »

Nha co KA

Read Full Post »

Nha co Hoa

Read Full Post »

Older Posts »