Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2007

Buồn. Vì tất cả mọi lý do. Chán tất cả mọi thứ. Từ hôm nay, mình sẽ gia nhập hội những người độc thân. Ko một lời oán trách, ca thán. Ko còn buồn vì bản thân. Sẽ tự đứng vững trên hai chân của chính mình. Chẳng muốn ăn gì cả. danyo gọi, nghe máy. May sao vẫn còn người nhớ SN mình. Thế là đủ. Một ngày chán ngắt. Ốm. Giờ đây tất cả con đường đều dẫn đến học, học nữa, học đến khi có người kêu thì thôi.
Mình thay đổi rất nhiều. Ko còn bồng bột như trước. Ko còn hay trêu gái như trước. Mình đã hiểu ra rất nhiều thứ mà con người cần phải làm. Trên hết, mình đã hiểu ra cái mà mình vẫn mù mờ giữa trắng và đen, thực tại và quá khứ. Con đường mình đi luôn có quá nhiều lựa chọn, và mình đã sai lầm 1 lần…

Read Full Post »

Xua^n Ho`a par 1.1 : 17-09

Tỉnh dậy nhìn đồng hồ (3h sáng), nằm ngủ tiếp. Tỉnh dậy lần thứ 2, nhìn đồng hồ : 5h sáng. Tỉnh dậy lần thứ 3, nhìn đồng hồ : 6h sáng. Thấy giờ giấc cũng ổn, quyết định tỉnh dậy. Đánh răng, rửa mặt lần cuối cùng (Nghe có vẻ hơi mùi mẫn). Rồi… cũng cuối cùng luôn. Mạc dù không đâu bằng nhà mình nhưng cuộc sống ở đây cũng vui, có cái hay của riêng nó. Sau đó, đi vào phòng ngủ, nhìn lại lần cuối cùng xem còn quên gì không. Việc đầu tiên là lấy ngay 1 cái túi bóng cho thuốc đánh răng và bàn chải vào. Chợt nghĩ : nếu cho khăn mặt vào túi ngay thì khi đến nơi sẽ có mùi khó chịu. Vì vậy mình quyết định treo lên cho nó khô. Dò lại từng thứ một, lấy thêm 1 ít bông băng. Có lẽ thế là đủ ! Cái balô của mình khá là nhẹ. Không hiểu balô của những đứa khác như thế nào nhỉ ? Hắt xì hơi, lại xổ mũi rồi. Chẳng có gì ngạc nhiên bởi ngày nào cũng vậy. Nằm đến 7h thì xuống nhà, lấy Yomost uống. Đây là hộp cuối cùng rồi. Sao hôm nay nó ngon dữ vậy ? Uống xong, đi xe đến trường. Hừ, hình như không có dân tình nào đi muộn hơn mình ? Ấy vậy mà cũng có mấy thằng cơ đấy.
Đến trường thì dân tình tập trung khá là đông đủ. Xếp hàng vào lớp, đặt balô xuống, nộp OR5 thì thấy vẫn còn thiếu khá nhiều. Chờ mỏi mòn, dài cổ, hừ, đến 9h kém thì phải, mới bắt đầu lên đưởng. Mình lên cái xe cùng bọn lớp 8. Có một ít lớp mình và một ít lớp 9. Bọn nó nói chuyện thật vui vẻ. Trong khi đó mình cảm thấy khó chịu. Đâu phải vì cái con bé đó ?

To be continued …

Read Full Post »

Chie^n. h mo*y’ ke^?

Tyn no’ng ho^y? : M`ynh d.c anh em ty’n nhje^.m ba^u` na`m CEO of FX Corporation. Chie^n. na` the^’ na`i : my`nh na` 1 con nguo`y so^n’g ra^t’ ho`a do^n`g, lu’c na`o cu~ng du*o*c. ra^t’ nhi`u tha^y` co^, ba.n be` ye^u me^n’, dac. bie^t. na` ca’c ba.n nu*~. Bo*i? va^i., ngay khi mo*y’ de^’n Xuan Hoa, gia nha^.p B9, ra^t’ nhi`u ba.n nu*~ da~ lie^n la.c vo*i’ my`nh ba`ng du? mo.i ca’ch (ma.c du` dye^u` kye^n. nye^n la.c tre^n do’ ra^t’ kho’ khan) nhu* : go.y die^n., nha’n tyn, vye^t’ comment va`o blog… No’i chung na` mo.i bie^n. fa’p ma` 1 con nguo`y thu*o*ng` cu~ng ko the^? nghy~ ra. My`nh by. na`m fye^n` nie^n tu.c, ko co’ du*o*c. no^i? 1 gia^c’ ngu? ngon trong tua^n` da^u` tie^n to*i’ Xua^n Ho`a do’. Ca’c ba.n ga’i cu*’ the^’ na` ho?i han, j` chu*’ : D co’ kho?e ko, an uo^ng’ the^’ la`o, co’ nho*’ em hok … Du? thu*’.

Tha^i’ my`nh me^t. mo?i, the^’ na` anh em da~ du*a ra de^` nghy. Beware (tu*c’ Ha?i Sex) : De^` nghy. anh Du~ng tha`nh na^p. 1 ta^p. doa`n xuye^n quo^c’ gia de^? nha`m mu.c dy’ch giu’p do~ ca’c ba.n ga’y. Hj hj. Y’ tu*o*ng? na`i dc ta^t’ ca? ca’c anh em u?ng ho^.

– ThangLV : Anh D o*i, ha~y vi` da^t’ nu*o*c’ di ma`

– Phuong Ot : Anh o*i, ko co’ anh thi` ko co’ da^t’ nu*o*c’ na`i …

Ko ko`n ca’ch na`o kha’c, mi`nh (tu*c’ dung_h2) quye^t’ dy.nh ki’ te^n va`o van ba?n de^` nghy. Chi’nh phu? cho tha`nh la^p. Ta^p. doa`n FX. Tho^ng tyn ve^` ta^p. doa`n nhu* sau :

– CEO kie^m Chu? ti.ch Ho^i. do^ng` qua?n tri. : Yung Zhang Guang (tu*c’ dung_h2). Anh em va^n~ go.i tha^n thie^n. ba`ng ca’i te^n Anh To^ng?.

– Gia’m do^c’ die^u` ha`nh : Beware (tu*c’ Lu*o*ng Xua^n Ha?i)

– Gia’m do^c’ marketing : Le^ Vie^t. Tha’ng

Nha^n vie^n du*o*i’ quye^n` u*o*c’ ti’nh khoa?ng 15 ngu*o*i`. Hie^n. ta.i, doanh thu ta^p. doa`n khoa?ng 10.000 VND/nga`y. To^n g? so^’ tri. gia’ ta`i sa?n ta^p. doa`n le^n to’i 1M VND. Ta^p. doa`n hie^n. tie^p’ tu.c pha’t trie^n? vo*i’ to^c’ do^. 0.01%/nam. Du*. kie^n’ trong 100 nam to*i’, ta^p. doa`n se~ pha’t trie^n? vo*i’ he^. tho^ng’ chi nha’nh kha’p ca? nu*o*c’. Slogan cu?a ta^p. doa`n la` : Girl, Girl and Girl….

Read Full Post »

Read Full Post »

Nay thj vjet

Hom nay di hoi thao chan ngat. Co the noi la Mot tro` lo cu?a FPT

Read Full Post »