Feeds:
Posts
Comments

Archive for August 22nd, 2008

TOEFL …

Cuối cùng thì đã qua TOEFL với 550 (cao hơn so với test ở nhà nhg vẫn kém so với mặt bằng chung của lớp) và 3.5 essay (quả là may mắn)… Giờ thì yên tâm đi Lạng Sơn…

Advertisements

Read Full Post »