Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2015

Kim Dung/Kỳ Duyên

Tác giả:  Hồ Anh Hải

KD:  Mình vừa nhận được bản dịch này của anh Hồ Anh Hải về di sản quý giá nhất của của ông Lý Quang Diệu. Xin đăng lên để bạn đọc chia sẻ

Cảm ơn anh Hồ Anh Hải

——-
Sử gia nổi tiếng Lord Acton từng nói: Quyền lực thì có xu hướng suy đồi; quyền lực tuyệt đối thì suy đồi tuyệt đối. Danh ngôn bất hủ này được lịch sử chứng minh là có tính quy luật phổ biến trên toàn cầu và đúng với hầu hết các trường hợp. Sự kiện Đảng Cộng sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa của siêu cường Liên Xô tan rã là một thí dụ điển hình về sự suy đồi của quyền lực, cho dù Đảng và nhà nước này được vũ trang bằng hệ tư tưởng được coi là tiên tiến nhất…

View original post 5,880 more words

Advertisements

Read Full Post »

Học Thế Nào

HTN: Cuốn sách khảo cứu Nhật Bản Duy Tân Ba Mươi Năm của Đào Trinh Nhất xuất bản năm 1936. Mới đây được Alpha Books tái bản. Dưới đây là toàn bộ chương 5 nói về giáo dục của Nhật Bản. (Trong cuốn sách này, từ năm 1936 Đào Trinh Nhất đã nói tác giả của Á Tế Á Ca là Nguyễn Thiện Thuật, không rõ vì sao cho đến năm gần đây người ta vẫn tranh luận xem ai là tác giả bài này, Tăng Bạt Hổ hay Phan Bội Châu).

Chương V

Công Phu Giáo Hóa

 

VIỆC GIÁO DỤC TỪ ĐỜI MINH TRỊ TRỞ VỀ TRƯỚC

Ngay từ khi mới kết hợp nhau thành dân tộc, xây dựng lên quốc gia, Nhật Bản đã có cái gốc quốc dân giáo dục rồi.

Cái gốc ấy là Thần giáo.

Thần giáo là nền tôn giáo tự nhiên của dân…

View original post 12,138 more words

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

Read Full Post »

Older Posts »