Feeds:
Posts
Comments

Archive for August, 2017

Nghiên Cứu Lịch Sử

zing_VuaDinhTienHoang.jpgTượng vua Đinh Tiên Hoàng ở Hoa Lư, Ninh Bình. Ảnh: Wikipedia

 Đặng Thanh Bình

Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Kỷ Mão, [Thái Bình] năm thứ 10 [979] (Tống Thái Bình Hưng Quốc năm thứ 4). Mùa xuân, Nam Việt Vương Liễn giết hoàng thái tử Hạng Lang. Liễn là con trưởng của vua, thuở hàn vi cùng chịu gian khổ, đến khi định yên thiên hạ, ý vua muốn truyền ngôi cho, mới phong làm Nam Việt Vương, lại từng xin mệnh và nhận tước phong của nhà Tống. Sau vua sinh con nhỏ là Hạng Lang, rất mực yêu quý, lập làm thái tử. Liễn vì vậy bất bình, sai người ngầm giết đi.

Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Nối ngôi dùng con đích là đạo thường muôn đời, bỏ đạo ấy, chưa từng không gây loạn. Cũng có khi nhân thời loạn mà lập Thái…

View original post 6,548 more words

Read Full Post »

Nghiên Cứu Lịch Sử

in to battle.jpg

Đặng Thanh Bình

Sách Toàn thư chép:

“Đinh Mão[967] Bấy giờ trong nước không có chủ, 12 sứ quân tranh nhau làm trưởng, không ai chịu thống thuộc vào ai. Đinh Bộ Lĩnh nghe tiếng Trần Minh Công là người có đức mà không có con nối, bèn cùng với con là Liễn đến nương tựa (…) Bính Tý[976] Sai Trần Nguyên Thái sang đáp lễ nhà Tống”.

Sách Toàn thư chép:

“Ất Hợi[975] Sai Trịnh Túđem vàng lụa, sừng tê, ngà voi sang nhà Tống (…)

Sách Toàn thư chép:

“Kỷ Mão [979] Mùađông tháng 10 Chi hậu nội nhân Đỗ Thích giết vua ở sân cung [Việt sử lược chép: Tháng 11, ban đêm vua ngự tiệc thì bị Phúc Hầu Hoằng là Đỗ Thích giết. Cương mục chép: Đỗ Thích ngườiĐạiĐê thuộc Thiên Bản. Nay là Vụ Bản, Nam Định] nhân lúc vua ăn yến ban đêm…

View original post 10,342 more words

Read Full Post »

Nghiên Cứu Lịch Sử

ds4-2012-12-10-01-24.jpg

Đặng Thanh Bình

  1. Khúc gia và Ngô gia

Sách Cương mục chép: “Năm Bính Dần[906] Tháng giêng mùa xuân. Nhà Đường gia phong chức Đồng bình chương sự cho quan Tĩnh Hải quân tiết độ sứ là Khúc Thừa Dụ. Họ Khúc là một họ lớn lâu đời ở Hồng Châu (…) Năm Đinh Mão[907] Khúc Thừa Dụ mất, con là Hạo giữ Giao Châu, tự xưng là Tiết độ sứ (…) Năm Đinh Sửu[917] Khúc Hạo mất, con là Thừa Mỹ lên thay”.

Việt sử tiêu án chép: “Dương Đình Nghệ, ngườiÁi Châu[Đông Sơn, Thanh Hoá]lúc trước làm tướng cho Khúc Hạo, đến khi Lý Khắc Chính bắt được Thừa Mỹ, lập cách báo thù cho họ Khúc (…) đánhđuổi tướng[Nam] Hán là Lý Khắc Chính (…) bèn giữ lấy thành, tự xưng là Tiết độ sứ, nhận lĩnh việc châu. Chưa được bao lâu, nha tướng củaĐình Nghệ…

View original post 3,188 more words

Read Full Post »

Nghiên Cứu Lịch Sử

tran chien (2).png

Đặng Thanh Bình

1.Sách Lý Thường Kiệt: Lịch sử ngoại giao và tông giáo triều Lý của học giả Hoàng Xuân Hãn viết:

“Chú thích 4. TT và VSL đều chép lầm chữ Kỷ ra chữ Ất vì tự dạng gần nhau. Sự lầm như nhau chứng rằng hai sách đều bởi một gốc mà ra: Đại-Việt sử-ký của Lê Văn-Hưu. VSL chép ngày bằng lối can chi, chứ không nói rõ số mục ngày trong tháng. Vì không biết phép lịch dùng đời Lý, nên tôi không đổi ra ngày ta, mà chỉ dùng phép đổi ra ngày dương lịch mà thôi (Xem phép đổi trong báo Khoa-học số 19 và 20). Nhờ sự đổi ấy, tôi đã thấy rằng bản in VSL lầm ngày một vài chỗ, như ta sẽ thấy”.

Sách Việt sử lược chép:

“Năm Quý Tỵ [1053] là năm Sùng Hưng Đại Bảo thứ…

View original post 19,563 more words

Read Full Post »

Học Thế Nào

Tôi muốn viết đôi điều về người đồng nghiệp tài năng và dũng cảm của tôi.

Nhưng không phải về Bổ đề cơ bản, về giải thưởng Fields, hay về việc anh vừa được bầu làm viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học (Académie des sciences), một trong năm viện thuộc Hàn lâm đại học viện Pháp (Institut de France).

Tôi muốn viết về những điều ít người biết hơn.

Như chúng ta đã biết, năm 2010, sau sự kiện Ngô Bảo Châu được giải thưởng Fields, Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 đã được phê duyệt. Sau một vài năm đầu còn khó khăn và chậm chạp, đến nay các hoạt động của chương trình đã được triển khai và đang hoạt động hiệu quả.

Ở cấp độ cao, chương trình tạo điều kiện cho các nhà…

View original post 577 more words

Read Full Post »