Feeds:
Posts
Comments

Archive for August 1st, 2017

Học Thế Nào

Tôi muốn viết đôi điều về người đồng nghiệp tài năng và dũng cảm của tôi.

Nhưng không phải về Bổ đề cơ bản, về giải thưởng Fields, hay về việc anh vừa được bầu làm viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học (Académie des sciences), một trong năm viện thuộc Hàn lâm đại học viện Pháp (Institut de France).

Tôi muốn viết về những điều ít người biết hơn.

Như chúng ta đã biết, năm 2010, sau sự kiện Ngô Bảo Châu được giải thưởng Fields, Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 đã được phê duyệt. Sau một vài năm đầu còn khó khăn và chậm chạp, đến nay các hoạt động của chương trình đã được triển khai và đang hoạt động hiệu quả.

Ở cấp độ cao, chương trình tạo điều kiện cho các nhà…

View original post 577 more words

Advertisements

Read Full Post »