Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2018

Blog Chuyện Bâng Quơ

mùa chinh chiếndấu binh lửa

Đọc “Mùa Chinh Chiến Ấy” của Đoàn Tuấn và “Dấu Binh Lửa” của Phan Nhật Nam.

“I hate war as only a soldier who has lived it can, only as one who has seen its brutality, its futility, and its stupidity.

“Tôi thù ghét chiến tranh đến mức độ chỉ có người lính đã trải qua chiến tranh,  nhìn thấy sự tàn bạo, vô ích, và ngu xuẩn của nó mới có thể thù ghét đến như thế.”

Dwight D. Eisenhower (1890-1969). Speech, Ottawa (Canada), 10 January 1946.

“The first casualty, when war comes, is truth.”

“Cái chết đầu tiên, khi chiến tranh đến, là sự thật.”

Hiram Johnson (1866-1945) California governor and U.S. senator.

Sinh năm 1960, Đoàn Tuấn tham gia chiến trường Kampuchia năm 1978, bộ đội của Quân Đội Nhân Dân (Bắc Việt). Phan Nhật Nam, lính Việt Nam Cộng Hòa, biết mùi khói lửa khi…

View original post 1,948 more words

Advertisements

Read Full Post »