Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2018

Loạn sản khớp háng

Đọc sách Vật Lý Trị Liệu

Loạn sản trong phát triển khớp háng nói về một phổ các bệnh ảnh hưởng khớp háng. Ở thái cực nghiêm trọng nhất của phổ này là trật khớp háng bẩm sinh. Nó ảnh hưởng lên trẻ mới sinh.

Trong bụng mẹ khớp háng và gối của trẻ bị gập vào vị thế mà cả hai cổ chân đều ở vị thế gập mặt lưng. Vị thế này giúp giữ thai nhi nén lại để chiếm ít chỗ nhất trong tử cung. Khớp háng bị gập như thế khi sinh và kéo dài đến thời kỳ sơ sinh.

Trật khớp háng bẩm sinh ảnh hưởng khoảng 1 – 2 trẻ trên 1000 trẻ sơ sinh. Tình trạng này thường gặp ở bé gái hơn. Có những yếu tố tiên khởi thuộc gien để phát sinh ra tình trạng này. Tình trạng này thường gặp ở trẻ sinh ngôi mông khi…

View original post 733 more words

Advertisements

Read Full Post »

Blog của Xu

Không phải bỗng dưng chủ nghĩa Marx trở thành học thuyết chính thống của cách mạng vô sản, nó cần một ai đó sử dụng nó để hành động. Con người hành động ấy, cũng không chỉ đơn giản là đi phát động một cuộc cách mạng. Ông ấy còn phải biết lý luận. Lý luận ấy phải viết thành sách. Tên nhà cách mạng ấy là Lenin, còn tên cuốn sách trong tiếng Việt là “Chủ nghĩa duy vật và Chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán”. Bản tiếng Anh có tên “Materialism and Empirio-criticism. Critical Comments on a Reactionary Philosophy“. Ai quan tâm có thể đọc ở đây.

Cuốn sách này được coi là tác phẩm lý luận quan trọng nhất với cách mạng vô sản toàn thế giới. Chưa kể nó là hạt giống đầu tiên để đưa “tính đảng” vào trong nghiên cứu khoa…

View original post 3,580 more words

Read Full Post »