Feeds:
Posts
Comments

Archive for March 10th, 2019

Nghiên Cứu Lịch Sử

ThanhHo_ThanhHoaThành nhà Hồ tại huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.(2011)

Vĩnh Liêm

Hồ Quý Ly là nhân vật lịch sử được bàn luận nhiều trong giới học thuật, người khen kẻ chê với những ý kiến trái chiều. Sử học truyền thống thì chê Hồ Quý Ly bất trung, bất nghĩa, ác với dân, hèn với giặc; kẻ theo quan điểm Mác xít lại khen ông thức thời, có nhiều cải cách táo bạo hữu ích cho đất nước.

Chúng ta hãy ngược dòng lịch sử để tìm hiểu gốc gác và bối cảnh lịch sử đã dẫn đến sự xuất hiện cuả Hồ Quý Ly trên chính trường Đại Việt vào nửa cuối thế kỷ XIV – đầu thế kỷ XV. Cần đánh giá như thế nào về vai trò cuả Hồ Quý Ly trong lịch…

View original post 9,765 more words

Advertisements

Read Full Post »